Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

ESE

Skapa

Duveholms gymnasiesärskola, Katrineholm · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Personal tillsammans med elev kommer att rita och skapa det eleven finner meningsfullt.

 

I undervisningen kommer eleven att vara med och välja hur skapandet kommer att se ut för att sedan vara med att rita/skapa utifrån sin förmåga.

Du som elev ska utveckla förmågan att använda färg till skapandet, vara delaktig av skapandet samt välja material/teknik som ska användas.


Läroplanskopplingar

1) Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.

2) Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.

Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.

Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.

Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter