Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 1

Svenska åk 6 vt 2022

Kyrkenorumskolan, Stenungsund · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Planering över arbetsområden, arbetssätt och bedömning i svenska åk 6 vt 22.

Syfte och mål:

 

Terminens inledning kommer till stor del att fokusera på att skapa en bra förberedelse inför de nationella proven som är i vecka 6. Därefter kommer vi även att arbeta med:

 • läsförståelse genom gemensam och enskild textanalys samt reflektion
 • film och filmskapande
 • olika skrivuppgifter där vi tränar på att ge och ta emot respons samt förbättra våra texter
 • Studieteknik, strategier
 • våra minoritetsspråk
 • de nordiska språken
 • dialekter och vad skiljer dialekt från språk
 • diskutera och ta ställning till olika sociala svårigheter kopplat till vänskap och sociala medier (URskola "Gillar du mig?")
 • stavning och skrivregler
 • källkritik
 • hur vi talar till om varandra på nätet

 

Arbetsmaterial:

 • Clio digitalt läromedel
 • Läsförståelse C
 • Bok: Vi går varvet
 • URskola samt Sli för filmer och serier
 • Zick zack läromedel

 

Arbetssätt:

 • Lärarledda genomgångar
 • Diskussioner i klass och mindre grupper
 • Enskilt arbete

-------------------------------------------------

Centralt innehåll

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Tala, lyssna och samtala

 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

 • Muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola.

Berättande texter och sakprosatexter

 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad

 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter

Språkbruk

 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.

Informationssökning och källkritik

 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.

 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback