Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

7

Från Jägare till Gladiator åk 7

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Hur skiljer vi oss från djuren? Varför lämnar vi jägar-stadiet och blir bofasta bönder? Stora civilisationer i Mesopotamien, Egypten, Grekland och Rom.

Ämnesmål till dig som elev. Detta ska du lära dig!

 • Om neandarthalare och vi
 • Från nomader till bofasta bönder
 • Högkulturer i Mesopotamien
 • Egypten -världens första stat
 • Kreta och Mykene
 • Atens blomstring och hoten från perserna
 • Sparta - krigarstaten
 • Om de olympiska spelen och den grekiska vetenskapen
 • Romarriket

Arbetsformer. I undervisningen kommer vi att:

 • Arbeta med lärobok Historia Sol 4000 och tillhörande uppgifter
 • Anteckna
 • Se på och samtala om filmer 

Bedömning. Så här kan du visa vad du lärt dig:

 • Arbeta aktivt på lektionerna både skriftligt och muntligt
 • Delta i samtal och diskussioner samt framföra egna funderingar och ståndpunkter
 • Skriftligt prov
 • powerpointpresentation om Romarriket

Läroplanskopplingar

kunskaper om händelser, aktörer och förändringsprocesser under olika tidsperioder samt om historiska begrepp och långa historiska linjer,

förmåga att ställa frågor till historiska källor samt att tolka, kritiskt granska och värdera dessa, och

Matriser i planeringen
Historia - Kunskapskrav åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter