Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Projekt "Brobygge" åk 7

Elinebergsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Teknikprojektet i årskurs 7 syftar till att du ska förstå helheten i strukturen kring ett konstruktionsbygge. Vad finns det att tänka på för att få den att fungera? Vilka konstruktionstekniker i en byggnad kan skapa olika förutsättningar.

Arbetssätt

 • Presentation och genomgång av arbetsområdets innehåll
 • Eget projekt (gruppvis): idé, skiss, ritning, budget beräkning, konstruktion
 • Loggbok (illustrationer, bilder, skisser)
 • Presentation av eget projekt (muntligt)

Det ska du kunna/visa

 • hållfasthet
 • konstruktionsprinciper: fackverk, korrugering, sandwichkonstruktion, mm 
 • olika typer av broar
 • balkar och balkformer
 • olika material som armerad betong

Bedömning

I arbetsområdet bedöms:

 • arbetsprestation på lektion
 • färdighet kring konstruktionsarbete
 • loggbok (teori, bilder, illustrationer, begrepp, funktioner, olika delars samverkan mm)
 • budget (kalkyl med formler)
 • redovisningen
 • teoriprovet

Läroplanskopplingar

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Matriser i planeringen
Bedömnings matris i TEKNIK
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback