Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

FÖRFÖR02

Fek2_Moment 6_Organisation och ledarskap

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Organisation och ledarskap är ett brett område. Vi kommer att göra ett nerslag och fokusera vårt arbete kring att attrahera, rekrytera och behålla personal. Ni kommer alla att söka arbeten. Med dessa kunskaper kommer ni få ett mer kritiskt och medvetet förhållningssätt till potentiella nya arbetsgivare.

Lektioner vecka 13

Onsdag: Attrahera personal - Employer branding

Kap 14, sid 198-205

Begrepp: Employer branding, Employer value proposition (EVP), varumärkeslöfte

Modeller: Employer branding - inifrån och ut, s. 199 (VIKTIG)

Universum rankning av företag

Övning: Jämförelse av Spotify och Storytel employer branding

 

Torsdag: Rekrytera personal

Kap 14, s 206-212

Begrepp: kravprofil, sökprocess, urval, anställning, introduktion

Modeller: Rekryteringsprocess s. 206-207, Kravprofil (lektion)

Grunder för anställningsintervjun

-       Övning: 14.1, hitta inköpsansvarig

o   Ge förslag på en kravprofil

-       Övning: 14.7 Santa Maria

-       Övning 14.8 Scandic hotels

Lektioner vecka 14

Onsdag: Behålla personal - Företagskultur och personalutveckling

Kap 13, s 182-192

Begrepp: företagskultur, storytelling

Modeller:

- Kurt Lewin: Auktoritör, demokratisk, passiv

- Douglas McGregor: X och Y-ledare

- Ichak Adizes: Producerare, Administratör, Entreprenör, Integrerare

Behålla personal - "job sculpting"

Storytelling

Övningar:

-       Uppgift 13.4 Olika ledarstilar

-       Uppgift 13.14 Rescued Fruits (VIKTIG)

 

 

Torsdag: Förberedelse employer branding video

 

Uppföljning av Rescued Fruits AB

 

Förbered skriftligt er employer branding video för Rescued Fruits (rscued)

  1. Formulera punktvis (fem punkter) kravprofil för säljare till butiken
  2. Formulera kort synen på ledarskap inom företaget (hitta på el utgå från rscued – men använd någon ledarskapsmodell)
  3. Formulera en tydlig Employer branding utifrån Definiera, lyft, klargör, spegla (s. 199)
  4. Skriv manus till filmen

Lektioner vecka 15

Onsdag: Filma och redigera employer branding video

-       Filma och redigera video

-       Lämna in video och skriftligt underlag

o   Kravprofil säljare

o   Ledarskapssyn

o   Employer branding

 

Torsdag: FN (FEK2 utgår)

Påsk v 16

Lektioner v 17

Onsdag: Återkoppling av video

Vi tittar gemensamt på urval av videos

 

Torsdag: Ledarskapsövning


Läroplanskopplingar

Begrepp, teorier och modeller som förklarar hur människor och arbetsgrupper fungerar i organisatoriska sammanhang samt hur ledarskap fungerar. I samband med det behandlas frågor om etik och jämställdhet i arbetslivet.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare väljer och använder eleven med säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av komplexa teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med nyanserade omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder. Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet.

Eleven redogör översiktligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet enkla företagsekonomiska metoder. Med hjälp av enkla teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang.

Matriser i planeringen
Fek2_Moment 6_Organisation och ledarskap
Uppgifter
Inlämningsuppgift employer branding video

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback