Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4 - 5

Den magiska dörren - Skrivprojekt

Balingsnässkolan, Huddinge · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Föreställ dig att det finns en magisk dörr någonstans i skolan, du vet inte vad som finns bakom den magiska dörren. Men du vet att berättelsen kommer att handla om den magiska dörren. Är du redo?

Så här kommer vi arbeta: 

Den magiska dörren är ett längre skrivprojekt som sträcker sig under vårterminen. När dessa veckor är över kommer alla elever att ha skrivit en helt egen bok som då heter den magiska dörren. Varje vecka kommer vi träna på olika delar som hör till berättande texter, t.ex. miljöbeskrivningar, personbeskrivningar, skriva brev, dialoger och beskriva känslor. Vi kommer att arbeta med detta under minst 2 pass per vecka. Finns tid kan man då också rita små illustrationer till texten.

Mål med arbetet: 

  • Du kan göra enkla beskrivningar  och använda beskrivande ord så att texten blir mer intressant. T.ex. Miljöbeskrivningar och personbeskrivningar. 
  • Du kan använda grundläggande skrivregler. Exempelvis punkt, frågetecken, talstreck och komma på rätt ställe. 
  • Du kan skriva en berättelse så att den som läser den har lätt att följa med och är lätt att förstå vad den handlar om. 
  • Du kan bearbeta din text. Efter att du fått tips från mig som lärare eller en kompis kan du gå in och ändra i din text så den blir ännu bättre.  
  • Du ska kunna följa de instruktioner som läraren ger inför de olika lektionerna. 

Syfte med arbetet:

Den magiska dörren är ett ca tio veckor långt skrivprojekt som är skapat av Josef Sahlin. Syftet med arbetet är att öka skriv och berättarlusten hos eleverna. Vidare är syftet att eleverna ska kunna skapa egna berättande texter där bland annat personbeskrivningar, miljöbeskrivning och brevskrivning ingår. 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.

I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.

De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.

Matriser i planeringen
Hur gick det?
Uppgifter
Instruktioner

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback