Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi, Teknik

·

Årskurs:

7 - 9

Material

Järvenskolan, Katrineholm · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Olika förpackningsmaterial. En kurs i Kemi & Teknik.

Den här kursen kommer att handla om materialen papper, plast, glas och metall. 

Ni ska under lektionerna arbeta med de fyra materialen utifrån råvara, tillverkning, användning och återvinning. Vid varje lektion kommer ni att arbeta med ett material och ta reda på fakta genom att besvara ett antal frågor. Vid ett tillfälle kommer vi att träna på att skriva argumenterande texter inom NO.

Bedömningsuppgiften kommer att vara att skriva en argumenterande text. Vid bedömningstillfället får ni använda den information som ni har arbetat fram under lektionerna.


Läroplanskopplingar

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Kemiska processer vid framställning och återvinning av metaller, papper och plaster. Livscykelanalys av några vanliga produkter.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

Bearbetning av råvara till färdig produkt och hantering av avfall i någon industriell process, till exempel papperstillverkning och livsmedelstillverkning.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.

Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.

I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.

Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.

Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Material
Uppgifter
Material - Bedömningsuppgift