Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 6

Skills Unit 3, åk 4A vt 2022

Trandaredskolan F-6, Borås Grundskola · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Nu har vi kommit till Unit 3 i Skills 4. Unit 3 innehåller chapter 7, 8 och 9 och handlar om : månader, väder, kläder, kroppen och verbet do/don't.

Skills Unit 3,  åk 4

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

Läsa  - Jag kan läsa och förstå en beskrivning.

Höra  -  Jag förstår när någon ger en enkel beskrivning.

Skriva  -  Jag kan skriva en beskrivning

Tala  - Jag kan ge en enkel beskrivning.

 

Undervisningens innehåll:

Vad gör vi: 

Vi kommer arbeta med textbook, workbook och digitala övningar. Detta kommer lektionerna innehålla:

 • Nya ordgrupper inom följande: månader, väder, kläder, kroppen
 • Verbet do/don't
 • Användandet av fraser vid sjukdom
 • Läsförståelse
 • Hörförståelse
 • Skriva texter där du beskriver en person.

 Hur gör vi:

 • Vi tittar på bilder, läser texter och tittar på nya ordgrupper för att bygga upp ordförrådet.
 • Vi läser och lyssnar på texter enskilt/tillsammans.
 • Vi gör övningar digitalt.
 • Vi övar på att på att tala och ge beskrivningar med hjälp av bilder i workbook.
 • Vi läser högt/tyst och lyssnar till beskrivningar via digitala övningar.
 • Vi skriver och ger beskrivningar med hjälp av workbook.
 • Vi övar på grammatik kopplat till texten 

 

Du kommer bedömas enligt:

 • din förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.
 • din förmåga att formulera dig och kommunicera i tal och skrift. 

Bedömningen sker genom:

 • Samtalsövningar
 • Skrivuppgifter, att beskriva en person.
 • Deltagande under lektionerna

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.

Åsikter, känslor och erfarenheter.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback