Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Alfa: Geometri

Bromstensskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du kommer att arbeta med: Geometri. Till hjälp kommer du att ha matematikboken Alfa.

Syfte/innehåll:

Du ska få utveckla kunskaper om matematik bli säkrare på att geometri.

Du kommer att få träna på namnet för olika geometriska objekt, metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella figurer kan bestämmas,  jämförelse och mätning av längd och area med nutida och äldre metoder samt strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer, 

 

Det betyder att du ska få lära dig:

När du har arbetat med kapitel 4 ska du:

  •  kunna omvandla  mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter och millimeter, från större till mindre längdenheter. 
  • kunna begreppen vinkel, rektangel, kvadrat, triangel och omkrets. 
  • kunna beskriva vilka egenskaper en rektangel, kvadrat och triangel har. 
  • veta vad en spetsig, rät och trubbig vinkel är. 
  • kunna beräkna omkrets och area på olika geometriska figurer.

Begrepp som du kommer att träna på:

sträcka, mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, vinkel, spetsig vinkel, rät vinkel, trubbig vinkel, rektangel, längd, bredd, kvadrat, triangel, omkrets, area, kvadratcentimeter, kvadratdecimeter. 

Så här kommer du arbeta:

Genomgångar: Du lyssnar på genomgångar, ställer frågor och deltar i diskussioner. 

Praktiskt arbete: du samarbetar med kompisar när vi gör aktiviteter

Spel: Du övar när vi spelar spel.

Matematikboken; Du lär, tränar och fördjupar dina kunskaper när du arbetar med boken. 

Arbetsblad: Du tränar mer genom att göra arbetsblad.

Så här kommer läraren att bedöma din kunskapsutveckling:

 

Bedömning sker utifrån vilken kvalitet du visar inom de fem förmågorna: problemlösning, metod, begrepp, resonemang och kommunikation.

Du kommer att få göra en diagnos och göra en självutvärdering.

Du kommer att kunna visa vad du kan under ditt arbete på lektionerna och när du deltar i diskussioner.

Du senare på terminen få ett skriftligt prov.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,

kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback