Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

BIOBIO01

Biologi 1 Närdistans Moment: "Genetik & Livets mångfald"

Vuxenutbildningen, Borås Vuxenutbildning · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Undervisningen i denna del av kursen behandlar kursbokens kapitel 1-11. Här får du kunskaper om cellen som är grunden för allt liv och DNA´s uppbyggnad och funktion. I DNA´t finns generna som vi ärvt från tidigare generationer och som styr mycket av hur vi ska bli. Här får du också kunskaper om olika livsformer, hur mångfalden av organismer uppstått och hur livsformerna är släkt med varandra.

Detta moment i biologin omfattar det centrala innehållet:

* Eukaryota och prokaryota cellers egenskaper och funktion.

* Arvsmassans uppbyggnad samt ärftlighetens lagar och mekanismer. Celldelning, dna-replikation och mutationer.

* Genernas uttryck. Proteinsyntes, monogena och polygena egenskaper, arv och miljö.

* Genetikens användningsområden. Möjligheter, risker och etiska frågor.

* Användning av genetiska data för studier av biologiska sammanhang.

 

* Mikroskopering vid till exempel studier av celler eller celldelning.

* Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst och utveckling.

* Evolutionens mekanismer, till exempel naturligt urval och sexuell selektion samt deras betydelse för artbildning.

* Organismers beteende samt beteendets betydelse för överlevnad och reproduktiv framgång.

* Släktträd och principer för indelning av organismvärlden.

* Organismernas huvudgrupper och evolutionära historia.

* Biologins idéhistoria med tyngdpunkt på evolutionen.

 

Om du är inloggad på din skolmail som heter något i stil med 01abcdef@skola.boras.se får du tillgång till:

Viktiga dokument i Biologi 1 I mapparna "Genetik" & "Livets mångfald" finns lektionsgenomgångar - med ljud, övningsprov m.m. som hör till detta område av kursen.

 

Bedömning

Följande uppgifter ingår i denna del av kursen och är betygsgrundande:

* Digitala test: Cellen, Genetik, Klassisk genetik, Genteknik, Livets mångfald och Evolution

* Inlämningsuppgift: Tidslinje

* Prov: Genetik & Livets mångfald

 

Inlämningar görs via Unikum och plagiatkontrolleras via URKUND. Misstanke om fusk anmäls till rektor. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Biologi 1: Test - Cellens delar
Biologi 1: Test - Genetik
Biologi 1: Test - Klassisk genetik
Biologi 1: Test - Genteknik
Biologi 1: Test - Livets mångfald
Biologi 1: Laboration - Naturligt urval
Biologi 1: Test - Evolution
Biologi 1: Inlämningsuppgift - Tidslinje
Biologi 1: Prov – Genetik & Livets mångfald

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback