Skolbanken Logo
Skolbanken

Pluto vecka 13

Blidö förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Här kan ni planera hur ni lägger upp undervisningen för att nå målen. I arbetslaget för ni en dialog kring vilka mål ni har i fokus från Läroplanen som ni sedan kan koppla direkt. Det kan innebära att nya mål tas ut veckovis eller arbetas med under längre tid.

 

Syfte

Fortsätta fördjupa och utveckla barnens kunskaper inom matematik och samtidigt tänka på  begrepp och prepositioner.Vi kommer även att ha ett sidoprojekt för de stora barnen med fokus på skriftspråk och teckenskapande. 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

Väcka barnens intresse för matematik och utveckla deras matematiska kunskaper och begrepp för att de ska kunna förstå.

(Teckenskapande och skriftspråk) Detta för att de visar intresse för det just nu.

Planering för att nå målet/målen:

Hur lägger vi upp arbetet?

Vi har undervisning om matematik, delar upp gruppen i mindre grupper utifrån ålder/mognad/behov.  

- Vi kommer fortsätta att sjunga rörelsesånger med de yngre. En sång med rörelser barnen ska lära sig.

(Fingerramsan)

- Uppgift matematiklyftet - Förklara. 

Aktivitet:

Promenad (plocka skräp, förklara)

Hemliga lådan (förklara)

Vi kommer även ha en aktivitet som har fokus på en bokstav.

 

För vilka?

Hela gruppen. Gruppen delas upp i små grupper.

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi strävar efter att använda oss av scaffolding, att finnas som stöd i barnens lärande men låta dem ta stor plats.

Vi kommer att ha en aktivitet med fokus på Bihops matematiska aktivitet förklara. För att barnen ska få förståelse för vår omvärld och hur vi ger mening åt våra upplevelser.

 

 

Mål:

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Att förklara, utgå från frågan varför.

Att barnen ska utveckla sina kunskaper om skriftspråk och teckenskapande.

 


Läroplanskopplingar

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback