Skolbanken Logo
Skolbanken

Högläsning

Näckrosgårdens förskola, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Den betydelsefulla högläsningen. Högläsning är ett stöd för språkutvecklingen som stimulerar fantasin och tänkandet.

Nuläge;

Vi upplever att barnens intresse för böcker är stort 

Syfte och mål;

Målet med högläsningen är att stimulera alla barns språkutveckling samt fantasin och tänkandet. Vi vill öka intresset för böcker och det skrivna språket genom högläsning och berättande,  ju mer vi använder oss av böcker desto mer kommer det bli en naturlig del av vardagen för barnen. 

 

Reflektionsfrågor:

Hur kan vi uppmuntra barnens intresse för böcker och högläsning på förskolan?

När under dagen kan vi hitta en passande tidpunkt för högläsning?

 

Analys frågor?

På vilket sätt kan vi se att barnen har utökat sitt ordförråd?

Kan vi se att högläsning efterfrågas?

Aktivitet

- Vi har introducerat nya böcker, böckerna finns i barnens höjd på flera platser inne på avdelningarna. 
Barnen kan själva gå och ta en bok för att "läsa" bilderna.

- Vi har en bokpåse på avd. Jord som är i från Förskole biblioteket. Böckerna i påsen handlar om olika djur som finns i vår närmiljö

- Vi använder oss även av polyglutt som ett komplement till högläsningen av fysiska böcker. Ute på gården finns även böcker (med Qr- kod som kan scannas) representerade på barnens olika modersmål. 

- Med litteraturen som hjälpmedel, synliggöra ett känslospråk,  tex. "barnet i sagan, är den glad, arg, ledsen?"

- Synliggöra andra miljöer, tex. bondgårdar, fakta om fordon, olika djur, matlagning och sjukhus. Med böcker kan barnen själva få dela med sig av egna upplevelser och kompisarna får en förståelse genom att se bilderna i boken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback