Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Fysik år7 - Kapitel 3 - Värme v3

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Kapitlet värme innehåller tre avsnitt: temperatur, värmetransport och meteorologi.

Undervisningen

I undervisningen kommer du till exempel att lära dig om vad värme är, lära dig ämnens olika faser och kunna förklara några väderfenomen. 

Vi kommer att använda boken och göra ett antal experiment för att söka skapa förståelse för olika fysiska fenomen och metoder. 

När du läst avsnittet ska du kunna:

Temperatur:

 • veta vad som menas med värme
 • veta hur värme påverkar olika material
 • känna till celsius-, fahrenheit och kelvinskalan
 • känna till begreppet värmeenergi

Värmetransport:

 • känna till ett ämnes olika faser
 • känna till fasövergångarna smältning, stelning, kokning och kondensering
 • känna till hur värme kan transporteras

Meteorologi:

 • veta hur solen skapar väderlek på jorden
 • kunna tyda en väderkarta
 • veta hur högtryck och lågtryck bildas
 • kunna förklara några väderfenomen
 • förstå skillnaden mellan väder och klimat

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper i en avslutande digital uppgift, laborationer och i diskussioner i klassrummet. Det som kommer att bedömas kan ses i matrisen.

Upplägg

Ett utkast på hur, när och vad vi läser finns på Google Classroom. 


Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper och fasövergångar, tryck, volym, densitet och temperatur. Hur partiklarnas rörelser kan förklara materiens spridning i naturen.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Fysik stadiematris 2 åk 7-9 Fässberg
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback