Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Procent åk8 vt22 v12-16

Hässelby Villastads skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Här kommer vi arbeta med området procent. Procent och procenträkning använder man nästan överallt i samhället. Till exempel när man vill presentera jämförelser och undersökningar i tidningar och tv, eller när man vill locka kunder med ännu billigare priser. Ordet procent kommer från latinets per centum som ungefär betyder hundradel. Hundradelar kan skrivas i procentform, bråkform och i decimalform.

 

 

Innehåll: 

Tid v.12-16 

Material: Matematik Direkt kapitel 5

Arbetssätt: Genomgångar, eget arbete, arbete tillsammans, diskussioner, arbetsblad

 

Mål & syfte

När du arbetar med det här kapitlet får du lära dig att

  • Beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor
  • Göra procentuella jämförelser

Begrepp

Procent, andel, del, det hela, procentform, bråkform, decimalform, förändringsfaktor

 

 

Examination

Underlag för bedömning är prov vecka 16, samt hur du förklarar/diskuterar under lektionerna. 

 

 

Kunskapskrav/Matris 

Se nedan efter veckoplaneringen, samt kopplat till planeringen där resultatet kommer stå. 

 

 

Länkar

Om du missar någon lektion, vill ha mer förklaring eller om dina föräldrar vill ha förklaringar för att kunna hjälpa till, hittar du filmade genomgångar på många av de moment vi går igenom på mattelektionerna.

 

https://www.youtube.com/results?search_query=e1m0h+procent

 

eller sök på e1m0h procent. Du kan behöva leta på både åk 8 och 9.

 

 

Alternativa planeringar:

 

v  E-nivå: Jobba med samma moment på blå kurs. Eller räkna de tre översta uppgifterna på varje moment på grön kurs.

 

v  E-D-nivå: Räkna enligt kolumnen längst till höger.

 

v  E-A-nivå: Räkna enligt kolumnen till vänster. Kanske tycker du att det räcker att räkna de tre sista uppgifterna på alla eller några av momenten?

 

 

 Inför varje ny vecka ska du se till att du ligger i fas med planeringen. Det innebär att du måste räkna hemma det du inte hinner i skolan så att du förstår genomgångarna på lektionerna.

 

Vecka

Tid

Genomgång på lektion

Uppgifter att jobba med för E-A

Uppgifter att jobba med för E-D

12

3-4 lektioner

 

-          Procent – Kommer du ihåg?

-          Beräkna andelen i procent s. 175

-          Beräkna förändringen i procent s. 176

-          Beräkna delen s. 177

-           

 

1-5

6-11

12-17

18-22

 

1-5

6-9

12-14

18-20

 

13

3 lektioner

-          Förändringsfaktor s. 178-179

-          Beräkna förändringen med förändringsfaktor

-          När förändringen är mer än 100 % s. 181

 

 

25-28, 31-34

35-40

41-47

 

23-25, 29-31

35-37

41-43

 

14

3-4 lektioner

 

-          Jämför med procent s. 182-183

-          Övningsdiagnos s. 186-187

-           

 

RÖD KURS

-          Mer om förändringsfaktor

-          Upprepad förändring

-          Problemlösning med procent

-          Mer om jämförelser

 

 

50-56

Övnings-diagnos s. 186, uppg. 1-9

 

10-14

15-19

20-32

33-38

48-51

Övnings-diagnos s. 186, uppg. 1-7

 

 

Repetera det du behöver.

15

PÅSKLOV

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

PROV ONSDAG 20/4

(Måndag Annandag påsk, fredag Mentorsdag)

 

 

 

17-18

 

 

PRAO

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matematik: Kunskapskrav för slutet av åk 9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback