Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Individer och gemenskaper 8b

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Veckoplanering åk8 VT21: (följ länken, uppdateras löpande) https://docs.google.com/document/d/1cPROEtBhO7Un-4DY1-_5rS5vsflpTAr-e7TsY_dUUg4/edit?usp=sharing

Individer och gemenskaper 
Samhällskunskap & religion årskurs 8 VT22 
 

 
Vad vi kommer att lära oss på lektionerna 

  • Vad identitet är och hur den formas hos olika individer 

  • Begreppen normer, hederskultur, diskrimineringsgrunder, stereotyper och fördomar – vad de innebär samt varför de ofta förknippas med makt 

  • Hur världsreligionerna ser på könsnormer och sexualitet  

  • Relationen mellan unga och sociala medier – till exempel hur det är kopplat till identitet, normer, makt och psykisk ohälsa 

  • Vad tryckfrihet och yttrandefrihet är och vad de innebär i olika sammanhang 

  • Syftet bakom Sveriges lagar och regler samt hur brott hanteras i olika instanser (domstolar) 

  • Vad Brottsbalken och Rättegångsbalken innebär och hur de hänger ihop med varandra 

  • Hur en rättegång går till och vilka påföljder man kan få beroende på brott och ålder 

  • Olika former av ungdomsbrottslighet (våld, droger, alkohol, sociala medier, samtycke, förtal, stöld och snatteri) 

 

Hur vi kommer att arbeta med innehållet 

Textläsning och frågor, filmklipp, diskussioner, träna begrepp på Quizlet, se filmen The Perks of BeingWallflower 

 

 

Vilka bedömningsuppgifter vi kommer att arbeta med 

Diskussioner i mindre grupper kring filmen The Perks of BeingWallflower, skriftligt test kring lag och rätt (viktiga begrepp och hur rättssystemet är uppbyggt) samt skrivuppgift kring ungdomsbrottslighet  

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Kunskapskrav samhällskunskap
Kunskapskrav religion åk 7-9
Uppgifter
Skrivuppgift: Lag och rätt
Samtal: The perks of beeing a wallflower

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback