Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering vårtermin 2022

Månen i Husby, Mubarak Förskolor AB · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Temat är årstider med fokusområde matematik/naturvetenskap.

Planering vårtermin 2022

Övergripande tema, årstidsvis (höst, vinter, vår, sommar)

*Inriktning matematik/naturvetenskap

 

Januari vecka 1-4 NORMER/VÄRDEN+INTRO TEMA/VINTER
Fokus trygghetsskapande där normer och värde är centralt parallellt med temaarbete. Diskussioner hur vi ska bete oss gentemot varandra, både personal likväl barn. Vikten av och förhållningssätt gentemot vår miljö, såsom leksaker, lokalen, närområdet, utomhusvistelser osv.

 

FEBRUARI:

 

Vi fortsätter uppmärksamma årstiden vinter och närmar oss övergången till vår.

Vilka förändringar sker? I naturen, närområdet, miljön? Vad har det för samband med matematik/naturvetenskap? 

 

V. 5 skog

Måndag - skogen (sökpromenad, spår i marken/snön som studeras och dokumenteras)

Tisdag - parklek 

Onsdag - skapande (återbruk av naturens resurser, kottar)

Torsdag - experiment, hur många kottar ryms i en burk? 

Fredag - miniröris

 

V. 6 Kärleksveckan - förberedande alla hjärtans dag

Måndag - planering

Tisdag - pulkaåkning (friktion, fart, hastighet = matematik)

Onsdag - utflykt till fågelstation/fågelholk (utforskande) 

Torsdag - modersmål, reflektion och diskussion om tidigare utflykt

Fredag - repetition och genomgång av veckans aktiviteter

 

V. 7 

Måndag - alla hjärtans dag uppmärksammas, barnen skapar kort och vi diskuterar vänskap, relationer, kärlek

Tisdag - skogen, tar med plastpåsar för att plocka skräp

Onsdag - skapande (gemensam reflektion om skräpplockning som dokumenteras)

Torsdag - utforskande, vad händer med skräp i naturen? (film)

Fredag - miniröris/repetition

 

V. 8 

Måndag - Forts. Diskussion återvinning/hållbarhet

Tisdag - skapa återvinningsstation på avdelningen

Onsdag - skapande fågelholk till gården

Torsdag - experiment

Fredag - miniröris/repetition
  • MARS:

Våren har anlänt! Vilka förändringar sker? I naturen, närområdet, miljön? Vad har det för samband med matematik/naturvetenskap? 

 

V. 9 *Sportlov

Vi går igenom den pedagogiska miljön, är det något som behöver förnyas? Vilka är barnens respektive personalens behov? 

Sätter oss in i UNIKUM

Rengör lokal, leksaker, textilier, sorterar dokumentation mm.

 

V. 10

Måndag - alla hjärtans dag uppmärksammas, barnen skapar kort och vi diskuterar vänskap, relationer, kärlek

Tisdag - skogen, tar med plastpåsar för att plocka skräp

Onsdag - skapande (gemensam reflektion om skräpplockning som dokumenteras)

Torsdag - utforskande, vad händer med skräp i naturen? (film)

Fredag - miniröris/repetition

 

V. 11

Måndag - Forts. Diskussion återvinning/hållbarhet

Tisdag - Samla återvinningsbart material

Onsdag - Besöka återvinningsstation

Torsdag - experiment

Fredag - miniröris/repetition

 

V. 12

Måndag - Hur påverkar miljön vår hälsa? Bygga upp ansvarskänsla/medvetenhet samband natur och hälsa/välbefinnande

Tisdag - skapande fågelholk till gården

Onsdag - hänga upp på gården

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt (kista/akalla)

 

V. 13

Måndag - vad livnär sig fåglar på?

Tisdag - undersöka fågelljud

Onsdag - mata fåglar

Torsdag - modersmål 

Fredag - långutflykt 

 

APRIL

 

V. 14 

Måndag - vårsånger

Tisdag - söka vårsångernas blommor i naturien

Onsdag - skapande vitsippa

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

V. 15 *Påsklov

Vi går igenom den pedagogiska miljön, är det något som behöver förnyas? Vilka är barnens respektive personalens behov? 

Sätter oss in i UNIKUM

Rengör lokal, leksaker, textilier, sorterar dokumentation mm.

 

V. 16 

Måndag Vilka djur går ur ide, björn, igelkott

Tisdag - samla kottar och göra skapande

Onsdag - Tunneln (turordning kroppskontroll rutin/regler, glädje/gemenskap)

Torsdag - modersmål 

Fredag - långutflykt

 

V. 17

Måndag - Spindelvarianter (mini, bamse, tysta, rörlig)

Tisdag - söka insekter i naturen

Onsdag - skapande med insekter

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

MAJ

Sommaren har anlänt! Vilka förändringar sker? I naturen, närområdet, miljön? Vad har det för samband med matematik/naturvetenskap? 

 

V. 18

Måndag - Blommors funktion och roll.

Tisdag - Söka efter specifika blommor

Onsdag - skapande blommor 

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

V. 18 

Måndag - Vilka blommor är fridlysta? *Öka medvetenhet

Tisdag - blom-bingo

Onsdag - Sensoriska påsar (färg tyngd antal) 

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt

 

V. 19

Måndag - Träd, blommor, löv vävs samman

Tisdag - skapande om ovanstående

Onsdag - Knyta geometriska former (precision koncentration) 

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

V. 20 

Måndag - Förklarar syftet förskolans dag

Tisdag - vi förbereder för förskolans dag

Onsdag *Förskolans dag 

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

V. 21

Måndag - Tipsrunda natur

Tisdag - reflektion kring tipsrundan (skapande)

Onsdag - *experiment

Torsdag - modersmål

Fredag - långutflykt 

 

JUNI

 

V. 22 Vi förbereder för avslutningsfest där skolbarnen får särskild uppmärksamhet.

 

V. 23-24 Repetition och genomgång av föregående teman. Gemensamma reflektioner och diskussioner, insamling av material/underlag “knyter ihop säcken”. 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter