Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Historia

·

Årskurs:

F

Diagnos Amerikanska revolutionen

Hallsta skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Här ska du besvara frågorna med hjälp av boken eller internet

Frågorna hittar du under uppgifter


Läroplanskopplingar

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågor Diagnos Amerikanska rev

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback