Skolbanken Logo
Skolbanken

Stenåldern och bronsåldern

Hammars skola A, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du ska kunna beskriva hur människan levde under stenåldern och bronsåldern med ämnesspecifika begrepp.

Konkretisering av mål

  • Känna till något om hur man bodde på stenåldern och bronsåldern
  • Känna till något om hur man var klädd på stenåldern och bronsåldern
  • Känna till något om vad man åt på stenåldern och bronsåldern
  • Känna till något om vilka djur som fanns på stenåldern och bronsåldern
  • Delta i samtal då vi gör jämförelser med vår tid

Läroplanskopplingar

jämföra och reflektera över olika historiska händelser, gestalter och tidsperioder,

använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.

tala och samtala i olika sammanhang,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter