Skolbanken Logo
Skolbanken

Tema Världsdelarna

Mårten Gås, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 19 september 2023

Temat för läsåret är världsdelarna Vi kommer att arbetar och fördjupa oss i de 7 världsdelarna, genom pyssel litteratur och nyfikenhet.

Syfte/mål

Att väcka en nyfikenhet hos barnen att lära sig mer om hur det ser ut i andra världsdelar.

Att barnen ska lära sig namn och läge på världsdelarna. Världsdelarnas montessori färger.

Fakta om några av de djur som lever i de olika världsdelarna. Hur anpassar sig djuren till miljön. Vilka fiender har de.

Hur är klimatet/jämför hur lever man där och hur ser miljön ut. 

 

Genomförande

Vi arbetar med en världsdel i taget.

Exempel på aktiviteter

 • djur
 • bildlåda
 • smaker från världsdelen
 • världsdelspusslet
 • musik
 • dans
 • skapande

Läromedel

 • fakta böcker
 • filmer
 • kartbok
 • djurpåse

 

Dokumentation: lärloggar

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback