Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

Hållbar utveckling

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi kommer att lära oss om källsortering, återvinning och hållbar utveckling.

Visa lärande

Visa lärande genom att:

- kunna namnge och skilja på olika material.

- kunna källsortera.

- känna till symbolerna vid återvinningsstationerna. 

- berätta vad du kan göra för att vara rädd om miljön.

 

 

Mål och bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- kunna namnge och skilja på olika material

- veta vad olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan källsorteras.

- berätta om vad du kan göra för att vara rädd om miljön.

 

Områdesbeskrivning

Undervisningen kommer att handla om:

- begreppen hållbar utveckling, återvinning, källsortering med hjälp av genomgångar och filmer.

- symbolerna vid återvinningsstationerna.

- diskussion i lärgrupper.

- sorteringsövningar.

- olika material.


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

Människors användning och utveckling av olika material genom historien. Vilka material olika vardagliga föremål är tillverkade av och hur de kan källsorteras.

Eleven beskriver vad några olika föremål är tillverkade av för material och hur de kan sorteras.

Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback