Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Språkexperten

Gullstensskolan 7-9, Gullspång · Senast uppdaterad: 5 februari 2024

Under kommande veckor kommer du att få fördjupa dig i en epok i den svenska språkhistorien. Du ska ta reda på fakta om epoken och presentera detta i en podd tillsammans med en klasskamrat. Detta ska sedan spelas upp för klassen.

 

Uppgiften:

 

Enskilt:  

Beskriv vilken epok som du har valt att arbeta med. Fundera på: 

 

- När är epoken och hur var samhället? (Fokus språk!) 

- Vad som är typiskt för epoken? (Ord, uttal, grammatik, reformer, stavning, kända verk) 

- Finns det likheter/skillnader mellan epoken och nusvenska? Ge exempel! 

 

Gemensamt:

Sammanställ den fakta (ange källor) du har hittat och skriv ett manus tillsammans med den person som du ska arbeta med. Ha gärna med kort ljudklipp eller ett kort musikstycke i podden, men låt detta inte ta för stor del av inspelningen. Fokus ska vara presentation av epoken och diskussionen som du och din/dina poddkompis(ar) har kring likheter och skillnader.

 

Tänk på:

Uppgiften testar av kriterier som inte testas av i NP (eller har testats på annat sätt under åk 9), det betyder att den har stor inverkan på slutbetyget. Ta chansen att visa vad du kan!

 

 

Arbetssätt:

- Informationssökning. 

- Sammanställa fakta. Ange källor.  

- Skriva manus till er podd 

- Spela upp podden för klassen

 

 
 
 
 
 
 

Vecka 

 
 
 
 
 

 Måndag 

 
 
 
 
 

Tisdag 

 
 
 
 
 

    Torsdag 

 
 
 
 
 

        8 

 
 
 
 

Intro språkhistoria 

Genomgång 

 

Epok tilldelas. 

 

 
 
 
 

Söka fakta från minst två olika källor, skriva manus (detta arbete sker enskilt) 

 

 
 
 
 

Sammanställa fakta  

 
 
 
 
 

      9 

 
 
 
 

Samlas parvis och jämför epoker. Börja skriva manus tillsammans 

 

 
 
 
 

Fortsätt med manus 

 
 
 
 

Spela in  

 
 
 
 
 

      10 

 
 
 
 

Spela in 

 
 
 
 

Spela upp för klassen 

 
 
 
 

Spela upp för klassen 

Klar = repetition inför NP

 


Läroplanskopplingar

förmåga att formulera sig och kommunicera i tal och skrift, urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

förmåga att söka information från olika källor och värdera dessa, och

kunskaper om språk och språkbruk i Sverige och Norden.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte, mottagare och sammanhang. Talmanus samt analoga och digitala verktyg för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkbruk och språkförändring genom tiderna, till exempel vilka språk som påverkat svenskan historiskt och i nutid.

Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Språkexperten
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback