Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Matematiska begrepp - Händer

Fullriggarens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Fyll i övergripande temainnehåll här (kortfattat).

 • VAD - valt tema: Matematiska begrepp - Händer

 

 • Nuläge: Vi har målat och tryckt händer på ett stort papper och jämfört händer. Vi har sett att barnen har intresse för att måla på händerna. Det ska vara roligt och barnen ska få möjlighet att via känsel, kroppsrörelser och beröring inhämta kunskap. Barnen har olika mycket förkunskaper när det kommer till de nya begreppen.

 

 • Prioriterat läroplansmål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

 • Konkretisering av målen:

         Målbild - Barnet kan benämna olika begrepp i sin vardag.

         Nästan framme - Barnet är medvetet om att de använder matematik i sin vardag.

         En bit på väg - Barnet visar olika matematiska begrepp i leken.

         Påbörjad utveckling - Barnet tar del av och utforskar olika matematiska begrepp. 

 

 • VARFÖR - syfte: Barnen ska få förståelse för antal, storleksförhållanden, färg och form.

 

 • HUR - valda aktiviteter/metoder:

Måla händer och göra avtryck

Göra gipshänder

Göra tumavtryck

Måla med vattenfärg utomhus

 

 

 • Valda begrepp:

Många

Stor 

Liten

Mindre

Större

1-10

 • Dokumentation:
  • Bilder/filmer

  • Samtal med barnen

  • Unikum/Lärloggar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback