Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Läslyftet matematiska begrepp vt-2022 del 2

Fullriggarens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi fortsätter att arbeta med temat "Nasses hittar en stol" där barnen nu ska fokusera på geometriska former.

 • VAD - valt tema: Läslyftet: Matematik och språkutveckling. 

 

 • Nuläge: Vi har arbetat med begreppen bakom och framför under första delen av vårterminen. Vi kommer nu att fortsätta att arbeta med formerna eftersom vi se att det finns ett intresse i barngruppen.

 

 • Prioriterat läroplansmål:

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka,

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp

 

 

 

 

 

         Målbild - (när barnet har getts förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål): 

- Barnet kan benämna olika matematiska begrepp i sin vardag.

 

         Nästan framme

       -Barnet är medvetet om att de använder matematik i sin vardag.

 

         En bit på väg

        -Barnet visar olika matematiska begrepp i leken.

         Påbörjad utveckling

        -Barnet tar del av och utforskar olika matematiska begrepp.

 

 

 • VARFÖR - syfte:
 • Barnen ska få syn på olika geometriska former.

 

 • HUR - valda aktiviteter/metoder:
 • Polyglutt
 • Drama
 • Hinderbana
 • Vad är det för skillnad på en kvadrat och en rektangel

 

 • Kopplad litteratur:
 • Vi arbetar utifrån boken "Nasse hittar en stol" av Sven Nordqvist

 

 • Valda begrepp:
 • Triangel, kvadrat, cirkel och rektangel.

 

 • Dokumentation:
  • Bilder/filmer

  • Samtal med barnen

  • Unikum/Lärloggar

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback