Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

OMVOMV01

Epilepsi

BALDERGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Detta område handlar om sjukdomen epilepsi.


Läroplanskopplingar

Vanliga sjukdomstillstånd, däribland diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi.

Eleven redogör översiktligt för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.

Eleven redogör utförligt för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för vanliga sjukdomar och deras fysiska och psykiska symtom samt redogör för innebörden av centrala begrepp inom omvårdnad.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Frågor epilepsi

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback