Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4 - 6

Läsförståelse våren 2022

Ankarskolan, Varberg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vet du att det är en otrolig skillnad på ordförrådet beroende på om man läst/lyssnat till böcker eller om man inte gjort det? En 17-åring som regelbundet läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 50 000-70 000 ord. En 17-åring som inte läst/lyssnat på texter har ett ordförråd på 15 000-17 000 ord. Som vuxen behöver man ett ordförråd på minst 50 000 ord för att kunna följa med i nyheter, tidningar, anvisningar, instruktioner osv. DIN läsning idag kommer alltså påverka ditt liv längre fram!

Under arbetet under våren kommer vi att arbeta med:

- läsförståelse-boken

- läsa enskilt och gemensamt 

- träna på olika lässtrategier

- lyssna på högläsning

- läsläxa 

- boksamtal

 

Vårt mål är att:

- väcka lusten att läsa

- skapa ett lugn och en trygghet i att sitta ner med en bok

- nå en högre läshastighet

- Öka förståelsen både på, mellan och bortom raderna


Läroplanskopplingar

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.

Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.

Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback