Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Sjöar och vattendrag

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Har du någon gång badat i en sjö? Då kanske du har tänkt på hur det såg ut runtomkring. Kanske såg du till och med en fågel eller fisk. I det här kapitlet ska vi lära oss om våra sjöar och vattendrag, och om de som bor där.

Syfte

Syftet med kapitlet är att eleverna ska känna till olika typer av sjöar vi har i vårt land. De ska kunna namnen på vanliga fiskar, fåglar och insekter som lever i och kring sjöar. Eleverna ska med hjälp av exempel kunna förklara vad som menas med näringskedjor. De ska även känna till groddjurs livscykel. De ska dessutom kunna förklara och förstå hur människan kan påverka livet i en sjö.

 

Mål

När du har arbetat med det här kapitlet ska du:

 • kunna ge exempel på några olika typer av sjöar i Sverige.
 • känna till namnet på några fåglar vid vattnet, några fiskar och några vattenlevande insekter. 
 • veta vad som menas med en näringskedja och kunna ge exempel på en näringskedja som finns i en sjö.
 • veta hur en groda utvecklas från rom till vuxen.
 • kunna ge exempel på hur människan kan skada livet i en sjö.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Läsa faktatexter och bearbeta dem
 • Se filmer
 • Skriva och dokumentera
 • Lyssna till lärares genomgångar
 • Diskutera och resonera kring det vi lärt oss muntligt och skriftligt
 • Arbeta i arbetsboken Koll på NO

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur du samtalar och diskuterar
 • hur du använder ord och begrepp som hör till ämnet
 • hur väl du kan beskriva och förklara
 • hur du kan läsa faktatexter och använda kunskapen när du besvarar frågor och beskriver begrepp

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Matriser i planeringen
"Sjöar och vattendrag" Åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter