Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Pedagogisk planering - kapitel 4

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Då var det dags att bland annat fokusera på geometriska objekt, geometriska kroppar, vinklar, vinkelsumma, symmetri och skala.

 

Vad?

Då var det dags att bland annat fokusera på geometriska objekt, geometriska kroppar, vinklar, vinkelsumma, symmetri och skala. 

Hur?

Vi kommer arbeta bland annat genom att ha genomgångar, se informativa filmer, "Lundenmatte" samt jobba i våra matematikböcker 

Tidsplan (mellan v. 13- påsklov)

 

 

 

Varför?

 

 


Läroplanskopplingar

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback