Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

4

Vår och sommar

Mörarps skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som har kommit!

 

Mål

När du har arbetat med det har kapitlet ska du kunna:

 • namnen på några vanliga blommor
 • namnen på några fåglar i din närhet 
 • förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare
 • förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa
 • berätta hur en växts livscykel ser ut från frö till frö
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt

 

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • läsa texter tillsammans
 • öva på begrepp
 • diskutera
 • jobba med arbetsblad enskilt och i grupp
 • titta på några vanliga växter i närområdet
 • använda Bingel/Elevspel
 • se filmer kopplade till arbetsområdet

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • hur aktiv du är under lektionerna
 • hur du arbetar med dina uppgifter
 • hur du arbetar med att lägga upp experiment
 • hur du dokumenterar

Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.

Matriser i planeringen
Vår och sommar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback