Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Samband åk 8 vt22

Björkvallsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Här ska du lära dig att tolka olika samband och beskriva olika samband med hjälp av tabeller, diagram och formler

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att bedömas utifrån hur väl du kan:

  • tolka olika typer av samband
  • beskriva linjära samband med hjälp av tabeller, diagram och formler.
  • beskriva proportionella samband

Begrepp som du ska kunna använda är: x-axel, y-axel, tabell, diagram, graf, formel, linjära samband, proportionell, proportionalitet.

Du kommer att bedömas enligt fem förmågor: metod, begrepp, problemlösning, kommunikation och resonemang.  Till din hjälp har du en matris med betygskriterier för betyget E, C och A för varje mål. 

Bifogade uppgifter:

Lektionsplanering

Matris för lärandemålen


Läroplanskopplingar

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Matris med kunskaper till området Samband
Uppgifter
Matris för lärandemålen

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback