Skolbanken Logo
Skolbanken

En bro av poesi VT22

Regnbågens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Här skapar vi tillfällen då eleverna får möta poesi på olika sätt, vi ger eleverna möjlighet att skapa egen och gemensam.

Temat utgår från "En bro av poesi". Vi kommer utgå från UR:skolas program och tillhörande lärarhandledning. 

Svenska akademins Handledning till boken kommer ligga som en övergripande planering med inspiration och tips.

- Morgonens dikt.

- Diktskrivböcker till alla elever

- Undersöka dikter på olika vis, exempelvis bokstäver, ord, skiljetecken, rim, upprepningar osv.

- Gemensam läsning 

- Temavägg som fylls på med elevdikter, favoritdikter osv.

- Kommunens poesitävling

- Skriva, läsa, illustrera dikter

- Skriva av favoridikter, rita bild till

-  Lyssna på upplästa dikter

- Klassuppsättning av "En bro av poesi" är lånad av biblioteket


Läroplanskopplingar

använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.

Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn och unga: rim, ramsor, sånger, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter.

Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra

Eleven reagerar igenkännande på språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser.

Eleven identifierar ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt genom att visa igenkännande och samspela.

Eleven förstår språket i tal, sånger, ljudlekar och återkommande berättelser och kan återberätta delar av innehållet.

Eleven använder ord, begrepp och symboler på ett i sammanhanget relevant sätt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback