Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Franska VT 22

Vallhamra skola 7-9, Partille · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Terminsbedömning för franska. Bedömningen är baserad på läs- och hörförståelseprov, muntliga prov, skrivuppgifter och lärarens intryck från lektionerna.

Bedömningarna i matrisen baseras på följande bedömningsunderlag: 

Läsa: läsförståelsetester av olika format som ger en bred bild av förmågorna.

Lyssna: hörförståelsetester av olika format som ger en bred bild av förmågorna.

Muntlig produktion och interaktion: muntliga produktion och interaktion under lektionstid, med möjlighet till individuell komplettering för elever med behov av detta.

Skriftlig produktion: olika skrivuppgifter under lektionstid kopplat till ämnesinnehåll, med möjlighet till individuell komplettering för elever med behov av detta.

Interkulturell kompetens: bedöms i samband elevens muntliga och skriftliga produktion.

 

Vid bedömning beaktas all information om elevens kunskaper, vilket innebär att jag i fall där t.ex. underlaget från olika prov avviker från mina tidigare bedömningar ser över helheten. Även vad eleven visat på lektionstid vägs in till en helhetsbedömning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Franska
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback