Skolbanken Logo
Skolbanken

Promenader

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi promenerar i vår närmiljö och ser och lär oss om natur, trafik och miljö.

Vi går på promenader i närområdet där vi dels kan lära oss hitta och känna igen oss, men också följa naturens skiftningar med årstiderna. Några av de aktiviteter vi ägnar oss åt på promenaderna:

  • lära sig och känna igen vägskyltar
  • lägga märke till växter i naturen och dess skiftningar i olika årstider
  • känna igen och orientera sig i närområdet
  • fri lek på lekplatser
  • öva på att promenera i grupp och hålla uppsikt i trafiken
  • plocka skräp och ta med till förskolan och slänga i sopkärlen

Vid varje promenadtillfälle har vi med oss telefon för att fotodokumentera vad vi ser och upplever under promenaden.


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och

skapa förutsättningar för barnen att lära känna sin närmiljö och de samhällsfunktioner som har betydelse för det dagliga livet samt att ta del av det lokala kulturlivet.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback