Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SOASOC01

Arbetsmiljö

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Här ska vi lära oss om vad som menas med arbetsmiljö och faktorer som påverkar vår arbetsmiljö inom vård och omsorgsarbete

Kunskapsmål

Eleven kan redogöra för faktorer som påverkar arbetsmiljön

 

Vad vi ska lära oss

Vad menas med arbetsmiljö och vilka lagar berör vår arbetsmiljö - ord och begrepp

Olika arbetsmiljöfaktorer som det som kan skada vår kropp (fysiska) och faktorer som kan påverka vårt mående(psykosociala)

Vad kan en arbetsskada, arbetssjukdomar  vara ?

Hur man arbetar med arbetsmiljön på arbetsplatser - systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur man riskbedömer

Brandskydd  här i skolan och på ett boende

 

Hur vi lär oss

Kapitel 11 i Social omsorg s 254-277 - läs igenom sidorna

Lärargenomgång - powerpoint kommer du hitta i lärloggen

Träna riskbedömning i metodrum 

Gruppuppgift - värdens bästa boende

Gå igenom brandskyddet på skolan

 

Hur får jag visa min kunskap?

Aktivt deltagande på lektioner

Mål på APL

Delta i gruppuppgifter

Kunna ge exemppel på på olika faktorer som påverkar arbetsmiljön - Förhör

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Riskbedöma arbetsuppgifter i metodrum

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback