Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

8

Svenska C8, P3: Sandor Slash Ida

Nya Elementar, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vårterminens första litteraturprojekt utgår från boken Sandor Slash Ida och den tar upp aktuella frågor som handlar om livet i tonåren. Boken är skriven av Sara Kadefors som fick Augustpriset för Bästa barn- och ungdomsbok 2001. "Ida är sexton och bor i Stockholm, Sandor är sexton och bor i Göteborg. Båda har problem, båda söker mening. En kväll träffas de på chatten och byter e-postadresser. Båda ljuger för varandra om vilka de är."

Vad ska vi arbeta med?

 • Att läsa högt, med bra flyt och inlevelse.
 • Att använda lässtrategier för att fördjupa läsförståelsen, t ex sammanfatta, reflektera, förutspå handlingen, göra kopplingar,
  ställa frågor.
 • Beskriva karaktärerna i boken samt jämföra hur de är i början av boken mot slutet av boken.
 • Litteratursamtal samt hur man samarbetar i diskussioner.

 • Att förstå och använda ord och begrepp för att prata om böcker, t ex tema, budskap, parallellhandling.

 • Att göra gestaltande beskrivningar som får läsaren att uppleva och kunna leva sig in i situationen.

 • Att skriva en berättande text, baserat på boken, utifrån en annan karaktärs perspektiv.

 • Att argumentera utifrån karaktärernas val och händelser i boken.

 • Att läsa och skriva faktatext baserat på bokens tema, t ex ätstörningar, psykisk ohälsa och identitet.

 

Hur ska vi arbeta?

Läsningen av Sandor slash Ida är basen för vad vi jobbar med på lektionerna och för att kunna visa dina kunskaper behöver du komma förberedd, d v s ha läst de sidor du har i läxa och reflekterat kring bokfrågorna. 

På lektionerna jobbar med att fördjupa läsförståelsen. Vi kommer bl a göra läsförståelsetest på boken då du får använda boken men tänk på att du även behöver ha läst hemma för att hinna med uppgifterna. Bokens olika tema och budskap kommer vara i fokus när vi associerar och gör kopplingar till andra källor, omvärlden och erfarenheter i gruppen.

Ni kommer varje vecka ha ett boksamtal där ni i en grupp om 3-4 diskuterar bokens innehåll, viktiga scener, tankar och åsikter samt gör kopplingar till era egna erfarenheter och liv. Du kommer ansvara för en bokfråga som du förbereder, redovisar och sedan leder en diskussionen kring. Därefter samtalar ni tillsammans om tematiska diskussionsfrågor. Samtalet spelar ni in på video och lämnar in på Showbie. I samtalen visar du din läsförståelse muntligt samt tränar på att formulera dig i tal och att samarbeta med andra. 

Vi kommer att lyfta viktiga scener i boken och sedan använda dem till att öva argumentation samt skriva en berättande text utifrån en annan karaktärs perspektiv. I denna uppgift ska du också träna på att gestalta, t e x karaktärens känslor och tankar. 

Avslutningsvis läser vi korta faktatexter kring tema i boken. Du kommer få göra en sammanfattning baserat på en faktatext och även träna på att argumentera kring en fråga baserad på ett tema från boken.

I vår svenskpadlet hittar du mer information om vad vi jobbar med på lektionerna: https://padlet.com/froken_personne/svenskac8

 

Bedömning - när och hur?

 • Läsförståelseuppgifter, skriftliga eller muntliga, varje vecka

 • Boksamtal varje vecka

 • Berättande text med gestaltande beskrivningar

 • Argumentation

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen
Svenska C8, VT 22
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback