Skolbanken Logo
Skolbanken

Fritids - Tema natur och samhälle

Råbergsskolan, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Tema natur och samhälle under april månad

Aktivitet/Arbetsområde: Tema natur och samhälle under april månad

Syfte: Öka förståelsen för vår natur och lokala samhälle.

Önskemål från eleverna: Bygga kojor och åka på utflykt.

Konkreta mål: Lära sig om allemansrätten, hur man rör sig i trafiken samt lära sig samarbeta i konstruerandet av kojor.

Arbetssätt: Vi kommer spendera mycket tid ute i skogen och öva på samarbetet medan vi bygger kojor. Vi kommer även föra diskussioner om hur man orienterar sig i närområdet och hur man uppför sig när man rör sig i trafiken

 


Läroplanskopplingar

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Orientera sig i närmiljön och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback