Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F - 3

Kapitel 4 Geometri och mätning

Backaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 6 april 2022

I fjärde kapitlet i Favorit matematik 1B tränar vi att mäta med egna mått och enheten centimeter. Vi lär oss vad som skiljer en linje och en sträcka och om enkla geometriska former.

Arbetsområde: 

I arbetsområdet ska du mäta med några gamla egna mått som aln, fot, famn och tjog och enheten centimeter. Vi kommer utföra beräkningar med addition och subtraktion och träna på att använda rätt begrepp då vi beskriver punkt, linje och sträcka. Vi kommer också i olika problemlösnings uppgifter läsa, tolka och lösa uppgifterna och svara i rätt enhet.

Mål för eleven:

Du ska:

  • känna igen, namnge och beskriva punkt, linje och sträcka
  • öva dig i att mäta längder med med linjal och kunna enheten centimeter och använda dess förkortning 
  • känna igen några enkla geometriska former som fyrhörning, triangel och cirkel
  • bekanta dig med begreppen hörn, sida och vinkel
  • lära dig ordet symmetri och hur du kan upptäcka symmetrilinjen i en bild
  • kunna läsa, tolka och lösa problemlösnings uppgifter med geometri och förstå skillnaden i att uppskatta och att gissa

Arbetssätt: 

Vi arbetar i kapitel 4 och avslutar kapitlet med prov 4. Under arbetets gång ska du få använda några gamla kroppsmått som aln, fot, famn och tjog. Du ska få använda linjal och arbeta praktiskt med att mäta olika föremål i klassrummet

Redovisningsform:

Du ska i klassrummet arbeta i par och samarbeta och berätta hur ni löst olika uppgifter för er lärare.

 

Bedömning: 

Vi bedömer hur du arbetar och löser uppgifter med din kamrat i klassrummet. Vi vill att du visar att du förstår hur man använder en linjal och att ni i par kan mäta och berätta om hur ni gissat, uppskattat och mätt föremål.

Vi bedömer hur väl du arbetar med kapitel 4 och dess tillhörande uppgifter. Vi vill att du visar i tillhörande prov att du förstått arbetsområdet i kapitel 4. Vi vill att du i matrisen tillhörande planeringen här på Unikum klickar i en självvärdering om hur du arbetat och hur väl du lärt dig.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback