Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

F

Idrott arbetsområde 3 årskurs 2

Kvibilleskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi kommer samtala om vår hälsa, vad är en bra hälsa? Vi kommer att vara ute i olika miljöer och lära känna din närmiljö. Vi leker och prövar olika idrotter och dess regler. Vi repeterar och fortsätter att arbeta med karttecken för att du ska kunna läsa och förstå en karta.

Följande mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet: 

 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang 

 • att lära dig enkla lekar, olika spel och deras regler. 

 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer 

 • förebygga risker vid fysisk aktivitet 

 • värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil  
l och bedömning: 

 

 • att du deltar i alla aktiviteter både inomhus och utomhus 

 • att röra dig allsidigt ute i olika miljöer 

 • du ska känna till allemansrättens grunder 

 • att känna till olika karttecken för att kunna läsa en karta 

 • att delta i samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser. 
   
   
   

 


Läroplanskopplingar

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback