Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

OMVOMV01

Vård i livets slut

Rodengymnasiet, Norrtälje · Senast uppdaterad: 5 april 2022

I det här temat ska vi lära oss om vård i livets slut. Hur vi vårdar, bemöter svårt sjukka och döende personer och deras närstående

Kunskapsmål

Eleven beskriver utförligt vård och omsorg i livets slutskede samt ett värdigt omhändertagande efter döden. 

Vad ska vi lära oss
Vad menas med palliativ vård
Vård och omsorg vid palliativ vård 
Bemötande av döende och deras närstående
Smärtlindring
Omhändertagande efter döden

Hur ska vi lära oss
Kapitel 9 - Livets slut i din bok Omvårdnad 1 - s 264-285 - du läser
Lärargenomgång
Reflekterande frågor och diskussioner
Studiebesök på begravningsbyrå
Studiebesök Svenska kyrkan

Hur får du visa din kunskap
Aktivt deltagande i lektioner och diskussioner
Enskild uppgift


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Vård i livets slut
Uppgifter
Enskild uppgift - vård i livet slut

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback