Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Hem- och konsumentkunskap, NO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Hälsofredagsgruppen

Alboskolan, Ale · Senast uppdaterad: 18 augusti 2022

Hälsofredagsgruppen, grupp av elever på fritids som är med och planerar och gör mellanmål varannan fredag på fritids.

Mål:

Mellanmålet är en viktig del av elevernas fritidsvistelse. 

Matens betydelse för en hälsosam livsstil.

Utveckla elevernas kritiska tänkande kring hälsosam mat.

Fånga intresse för framtida yrken inom hälsa och kost.

Hur:

Eleverna får lära sig:  * om hygien vid hantering av livsmedel

                                   * hur man kan tänka kring svinn av mat 

                                   * vad kosten har för betydelse för våra kroppar och ett fysiskt aktivt liv

                                   * samarbeta med varandra

Önskemål av mellanmål tar pedagogerna via samtal med elever och förmedlar vidare till skolköket. Denna dialog gör att det kan blir en större variation av mellanmålet.

Var:

I skolmatsalen.

 

Utvärdering:

Detta görs i samtal mellan elever och pedagoger vid varje termin slut. 


Läroplanskopplingar

främja elevernas förmåga och vilja till ansvar och inflytande över den

kan göra väl underbyggda val av fortsatt utbildning och yrkesinriktning.

kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling

Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback