Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Superspännande- berättande texter

Sandåkraskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Berättande texter skrivs oftast för att roa, vilket många gånger innebär att läsaren ska bli lite rädd. Exempel på berättande texter: fabler, sagor, äventyrsberättelser, fantasy eller science fiction.

Syfte

Du ska under ett antal veckor få lära dig hur man skriver en spännande berättelse.

Konkretisering av mål

Under arbetsområdet med berättande text ska du :

1. Förstå syftet/meningen med en berättande text. (Förkunskap/förförståelse)

2. Lära dig hur en berättande texts berättarkurva är uppbyggd, med en inledning, en serie spännande händelser och svårigheter som måste lösas samt en avslutning som knyter ihop berättelsen.

3. Lära dig hur man använder språket för att skapa spännande miljöer och bygga upp spänning.

4. Lära dig det språk, ord och begrepp som är typiskt för texttypen samt hur du använder dessa för att skapa en berättande text.

5. På egen hand kunna planera och skriva en berättelse.

Arbetssätt

- Du kommer att få arbeta med de språkliga drag som används för att skapa spänning, som vikten av att välja rätt adjektiv och beskrivande verb, tala till alla sinnen, ibland inleda meningar med adverb eller en preposition, använda liknelser samt variera meningslängden.

- Du ska få planera och på egen hand skriva en spännande berättelse där du visar den kunskap du lärt dig under arbetet. Texten ska bearbetas genom kamratbedömning. Utifrån din kamrats respons ska du sedan förbättra din text.

- Till slut lämnar du in din färdiga berättelse för bedömning av läraren.

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas: 


- kunna skriva en text med ett begripligt innehåll och en tydlig röd tråd.

- kunna använda strukturen för en berättande text.

- kunna använda de språkliga drag, ord och begrepp, som är typiska för en berättande text (som olika berättartekniska grepp, ordval, meningsbyggnad m.m.)

- kunna använda grundläggande regler för stavning och skiljetecken.

- kunna bearbeta en text efter feedback från lärare och klasskamrat. 

Ditt arbete bedöms löpande under arbetets gång samt genom den individuella berättande texten du skriver i slutet av arbetsområdet.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

välja och använda språkliga strategier,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Superspännande - berättande texter
Uppgifter
Kamratbedömning - checklista

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback