Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

F

Stopp! Min kropp!

Rödabergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 26 augusti 2022

Genom detta arbete vill vi göra barnen medvetna om kroppens värde, hur de säger eller visar ja och nej och ge dem en trygghet för vad som känns bra och rätt. Materialet är hämtat från Rädda Barnen.

Lärandemål

Dessa kunskaper- och färdigheter hoppas vi kunna lära oss:

- Lätta- och jobbiga känslor:
  Mer om vårat känsloliv, att vi kan känna olika känslor samtidigt och att de kan ändras snabbt.

- Min alldeles egna kropp:
  Om rätten att bestämma över vår egen kropp och vad som är- och inte är okej.

- Stopp! Min kropp! (både i skolan och på fritiden):
  Att lyssna på våra egna- och andras känslor och att sätta gränser för oss själva. 

- Bra- och dåliga hemligheter:
  Skillnaden på bra- och dåliga hemligheter och att barn alltid får berätta för en vuxen.

 

Undervisning

På detta sätt kommer vi att arbeta på lektionerna:

- gemensamma samtal- och diskussioner.
- se på informerande filmer.
- skapande aktiviteter.

 

Bedömning

Så här kommer läraren att se vad du har lärt dig.
Genom att:

- aktivt deltaga i gemensamma genomgångar, diskussioner och reflektioner. 


Läroplanskopplingar

Mänskliga rättigheter inklusive alla människors lika värde och barnets rättigheter i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter