Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Luft och tryck åk 2

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi lär oss om begreppen luft och tryck. Vad är luft? Hur fungerar tryck? Vi arbetar utifrån Boken om NO 1-3.

1. Konkretisering av syfte

Den här planeringsperioden kommer du...

 • Att utveckla förståelse för begrepp som luft, tryck, förorening, gas, syre, hypotes m.m.
 • Att utveckla förmåga att beskriva och förklara hur fenomenen fungerar i vardagen.

 2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med...

 • Förförståelse för olika begrepp och dess betydelse, t.ex luft, tryck och hypotes.
 • Att undersöka hur luft och tryck fungerar.
 • Att läsa och skriva faktatexter.
 • Fenomenens funktion i samhället.

Så här ska vi öva för att jag ska lära mig...

 • Se på film.
 • Arbeta i grupp och enskilt.
 • Arbeta undersökande.
 • Samtala och diskutera med andra.

Mål

 • Visa och beskriva vad luft och tryck är och hur dessa samverkar.
 • Dokumentera din undersökning med hjälp av olika uttrycksformer.

3. Bedömning

 • Du deltar aktivt vid genomgångar och uttrycket dig muntligt.
 • Du skriver en eller flera faktatexter.
 • Du skriver läsligt för hand och på dator/Ipad.
 • Du deltar aktivt i undersökningar.
 • Du kan beskriva begrepp som bl.a. luft och tryck, och dess funktion i samhället.

Läroplanskopplingar

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback