Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

4

Teknik VT-22 årskurs 4

Smedshagsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Du kommer att få lära dig om vad teknik är, varför vi har teknik, om teknikens utveckling, hur man gör en konstruktion. Vi kommer att jobba med Teknik boken 5 veckor.

Syfte

Genom undervisningen i Teknik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga/färdighet att:

- du ska känna till något om vad teknik är.

- du ska känna till varför vi har teknik.

- du ska känna till om teknikens utveckling.

- känna till de fem enkla maskinerna

- du ska känna till hur man gör en konstruktion.

-känna till något om hur man bygger stabilt och hållbart

 

Det här ska du kunna (kunskapskraven)

Du som elev ska utveckla din förmåga/färdighet att:

- du ska kunna något om vad teknik är.

- du ska kunna om teknikens utveckling.

- du ska kunna ge exempel och beskriva enkla tekniska lösningar i vardagen och hur de samverkar.

- du ska kunna hur man gör en konstruktion.

Bedömning

Vi kommer bedöma din förmåga/färdighet genom att:

- du är aktiv på lektionen.

- du kan skriva och berätta vad teknik är för något och hur den har utvecklats.

- göra en dokumentation av en skiss  eller text där meningen i arbetet är synligt.

-du kan föra resonemang några föremål har förändrats över tid.

Undervisning

Här skriver du mer konkret vad undervisningen innehåller.

- Läsa ur teknikboken

- Titta på filmer och genomgångar via powerpoints

- eget arbete   

- Konstruera och rita en skiss till husbygge

- Pröva och ompröva.

- Diskussioner om vad teknik är.

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matriser i planeringen
Bedömningsmatris Teknik åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter