Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

3

Favorit Matematik 3B

Sunnerstaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi arbetar vidare med matematik i många olika former och på olika sätt. Till vår hjälp har vi läromedlet Favorit Matematik 3B. Målet är att du ska repetera och befästa dina kunskaper, nya och gamla, samt gå vidare mot nya kunskaper.

Konkretisering av syfte

Du ska få lära dig

 • arbeta med bråk, kunna känna igen bråk, kunna jämföra bråk med lika stora täljare, med lika stora nämnare och också addera och subtrahera bråk med lika stora nämnare. 
 • klockan, digitalt och att mäta tid.
 • talen 0 - 10 000, att kunna jämföra, avrunda, räkna med uppställningar (algoritmer). 
 • vi repeterar multiplikation och du får lära dig multiplicera med 10, 100 och 1000.
 • öva på att mäta, millimeter, centimeter, decimeter, meter, kilometer.
 • punkt, linje och sträcka.
 • vinklar, månghörningar.
 • omkrets och area.

 

 

Undervisningens innehåll

Du kommer att få arbeta

 • både enskilt, i par och i grupp och delta i diskussioner.
 • i matteboken och med arbetsblad.
 • med iPad och dator.
 • laborativt.

 

Bedömning

Du kommer att bedömas i det dagliga arbetet genom aktivt deltagande under lektionerna, både enskilt och i grupp.

Du kommer även att få visa dina kunskaper i diagnosen "Vad har jag lärt mig" samt prov.


Läroplanskopplingar

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.

Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.

Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.

Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.

Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.

Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback