Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

I lekens värld

Kastanjen, Haninge Förskolor · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Lek, utveckling, lärande, fantasi, verklighet, socialt samspel, samhörighet

När vi leker kan allting hända, vi kan resa vart vi vill eller vara vem som helst. I leken är det fantasin som styr, men leken bygger också på våra tidigare erfarenheter och upplevelser. I leken utvecklas det sociala samspelet och vi bygger en förståelse för allt som sker runt om kring oss. Vi provar på olika roller och besöker olika platser, vi kan vara någon vi känner eller någon vi sett i en film eller läst om i en bok. Vi kan besöka platser vi varit på eller en plats vi önskar åka till. Vi kan leka en situation som är läskig men också spännande, i leken kan vi också avbryta om det inte känns bra. 

 

Syftet med att leka tillsammans:

*öva oss i socialt samspel 

*utveckla språket 

*utvidga våra erfarenheter 

*utveckla vår fantasi 

*dela våra erfarenheter 

* utveckla samhörighet 

*öva oss i att utrycka våra tankar och idéer 

*öva oss i att lyssna in andras tankar och idéer 

*lära oss empati för andra, försöka förstå och vara nyfiken på den vi möter.

Målet med att leka tillsammans:

Vårt mål är att barn och pedagoger på Sörgården känner samhörighet med varandra, oavsett våra olikhet och skilda behov. Vi önskar att alla barn får erfara glädjen att leka tillsammans. Att tillsammans förundras över lekens många dimensioner och utvecklingsmöjligheter. Vi tänker att vi genom leken stärker tron på vår egen förmåga och även förlita oss på andras förmågor. 


Läroplanskopplingar

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback