Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Teknik åk 7

Hälsinggårdsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Introduktion till teknik, Hållfasta konstruktioner och digitalisering.

Mål med undervisningen i teknik åk 7-9  (ur Lgr 22)
Undervisningen i ämnet teknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
 • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll i åk 7 (kursbok Teknik Direkt, Sanoma)
 • Kap. 1 Tekniken i centrum
 • Kap. 3 Teknikutveckling (s. 51-58)
 • Kap. 6 Konstruktion och material
 • Kap. 7 Programmering  (s. 204-215)

Arbeten som utgör grund för betyg
 • Balkboken (bilder och texter om balkar i olika konstruktionsmaterial, fakta om materialegenskaper och  hållbarhet)
 • Brobyggen (balkbro i betong och hängbro)
 • Skriftliga prov (2 st)
 • Andra mindre övningar

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter