Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

7 - 9

Åk7-9 Culture Vultures

SpråkCentrum, Huddinge · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Week 14-17Getting to really know in depth about another country’s variety of cultural aspects. Discussing, selecting and presenting these including reflecting upon own learning process and other pupils’ presentations constructively.

Discuss as a group what do they consider as consider as Swedish culture?

which Swedish artists, musicians, scientists,  sportsperson, heroes can they name and what have they become famous for ? What do you think are things that are special to Sweden? What places would you include if you had to suggest places to visit in Stockholm, and the wider countryside? Why

Work individually.
Find out details about one particular country that interests you. 

Detail of important events in its history, 

famous people, explorers, scientists, artists etc

Typical and unusual tourist destinations, heritage sites, type of landscapes, museums, etc.

Find out about its cultural identity, traditions, celebrations. 

Include sample of traditional music and current trends in music, instruments, current etc

Present factual information using text and images about this country. Present using digital technology such as, IMovie. 

Reflection:

List the reason (s) why you chose this country.

what decisions you have had to take?

What information did you leave out and why?

What precautions you need to consider if you were to visit this country?

and any areas you could think you have improved on?

 
Other pupils to ask questions regarding presentation, and give suggestions that may improve the presentation. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar och arbetsbeskrivningar. Texternas innehåll, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.

Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter