Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Musik

·

Årskurs:

5

Instrumentträning, låtskrivande, sjunga vt 22

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Under vårterminen fokuserar vi på 1. Spela instrument 2. Skapa musik med hjälp av digitala verktyg. 3. Träna lite sång.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

De övergripande syftet är att spela musik, skapa musik samt att öva på att sjunga enkla stämmor.

Bedömning - vad och hur

Bedömning kommer att ske vid några tillfällen under terminen.

  • När vi spelar ensemblespel
  • När jag får höra utkast och färdigt resultat på din "komposition".
  • När vi övar sång.

Undervisning och arbetsformer

 Vi övar på låten "Dusk 'til Dawn som vi efter ett tags övning spelar tillsammans (ensemblespel).

Du gör en egen låt med programmet GarageBand på din iPad, den ska innehålla någon form av sång.

Vi ska också träna på att sjunga i stämmor, genom att sjunga i kanon, quidlibet och rena stämmor.


Läroplanskopplingar

spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,

skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback