Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

6

Bildanalys Åk 6 VT-22

Spängerskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi lägger alltid, mer eller mindre medvetet, in vår egen tolkning av varje bild vi ser. Vissa bilder är mångtydiga och kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tittar på den och vilka erfarenheter vi har. Genom att analysera bilder kan vi skärpa seendet och få ut mer av bilden. Kort sagt bli en kritisk och analyserande bildtolkare. När man gör en bildanalys pratar man om denotation (fakta om/beskrivning av bilden) och konnotationer (tolkningar).

Vi lägger alltid, mer eller mindre medvetet, in vår egen tolkning av varje bild vi ser. 

Vissa bilder är mångtydiga och kan tolkas på olika sätt beroende på vem som tittar på den och vilka erfarenheter vi har. Genom att analysera bilder kan vi skärpa seendet och få ut mer av bilden. Kort sagt bli en kritisk och analyserande bildtolkare.

 

När man gör en bildanalys pratar man om denotation (fakta om/beskrivning av bilden) och konnotationer (tolkningar) och det kommer vi arbeta med nu.

 

Här är en videogenomgång med exempel på bildanalys: https://www.youtube.com/watch?v=Q2X1pKb4wK0

 

Under uppgifter hittar du instruktionerna till analysen och bilderna du kan välja mellan.


Läroplanskopplingar

analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Konst-, dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Bildanalys Åk 6 VT-22