Skolbanken Logo
Skolbanken

Naturvetenskap/ Vatten och luft

Gemensamt i Ludvika, Ludvika · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Vi har valt att jobba med temat vatten och luft. Detta då vatten tilltalar de flesta barn och väcker nyfikenhet.

Var är vi?

Vi pedagoger ser ett stort intresse för vatten hos barnen, både inomhus och utomhus. Eftersom luft likväl som vatten är en förutsättning för liv, vill vi ge barnen kunskaper om och en upplevelse av hur viktigt vatten och luft är för allt som lever. Ett första steg i ett förhållningsätt som gynnar en hållbar utveckling.

 

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen en lustfylld möjlighet att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen kring vatten och luft. Varje barn ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda och förstå begrepp inom ämnet samt se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.  Genom att på olika sätt försöka synliggöra de olika fenomen hoppas vi kunna ge barnen förutsättningar att utveckla en förförståelse till olika processer och fenomen inom naturvetenskap. Vi vill även ge barnen en känsla av att vara en del av vårt ekosystem där luft och vatten är en förutsättning, att vi människor har samma behov av vatten och luft som  t ex växterna har, samt att vi är beroende av varandra.

 

 

Hur gör vi?

Tillsammans med barnen kommer vi att göra olika experiment vid flera undervisningstillfällen för att undersöka vatten och luft. Vi kommer tillsammans att fundera över "vad som kommer att hända" och sedan reflektera över hur det blev, allt utifrån varje barns förmåga. Fokus kommer att ligga på upplevelsen, och de nya begrepp som dyker upp.

 

 

Hur blev det?

Reflektion kommer ske löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter